Song cry

בשבילי לשים אוזניות ולשמוע מוזיקה זו נחמה. מקום בטוח שאפשר לברוח אליו מהמציאות בלבישת אוזניות אשר מייצרות הגנה.

לשמוע מוזיקה בזמן שאני משרבטת במחברת שלי זו ההרפיה והנחמה שלי, הדרך שלי לפריקה ופירוק רגשי ופתירת דילמות בראש שלי. אני מזמינה את הצופה להתחבר לחוויה הזו ולהאזין איתי למוזיקה.

הפסל מדגיש את חוש השמיעה- האוזניים. ואת הצד השחור שבי, אותו אני מרפאת בעזרת המוזיקה. הדיוקנאות מתארים את תחושת ההגנה שהאמנות והמוזיקה נותנים לי.

דילוג לתוכן