שחרור

בפרויקט אני בוחנת את המונח “שחרור” במצבים שונים ובסיטואציות שונות בחיים.

ציירתי בקבוק משקה מוגז, וניסיתי לתאר את תחושת השחרור של הבקבוק ברגע שהפקק שלו ניתק ממנו.

כאן הבקבוק הוא דימוי לאדם ששומר בתוכו את בעיותיו, ומתמודד לבד עם צרותיו, וברגע שיפתח מעט את לבו לאוזן קשבת, ירגיש הקלה ושחרור כפי “שחש” הבקבוק בעבודתי.

בנוסף בחרתי להראות שחרור “אמתי” בציור תקריב של סורגים בבית סוהר.

הדלת עומדת להיפתח, והאסיר ייצא לחופשי לקראת חיים בהם יהיה חופשי כציפור.

דילוג לתוכן