לו ידעת

העולם החיצוני לי מקבל משמעות נוספת מעבר לקיומו בפועל על ידי כך שאני מאפשרת לו להשתקף בי.

כך התרחשות טכנית, כביכול, מקבלת צבעים חדשים של רגישות וקירבה, ומתאימה את עצמה אל מרחבים חדשים בתוכי.

כל השתקפות כזו יקרה לי, היא בונה את מי שאני.

בלעדי ההשתקפויות לא ניתן להרגיש באמת, לאורך זמן, את החוץ ואין יכולת להיקשר.

אך כאשר השתקפות נוצרת, שבירה או פגיעה בה תגרום גם לשבירה בתוכי.

אני רוצה להגן עליה אך השפעתי על החוץ מוגבלת.

דילוג לתוכן