Rose

שמי יוכבד רבקה. אני נקראתי על שם שתי אחיותיה של סבתא רבתא שלי, אחת רבקה והשנייה רוז ששמה היהודי הוא יוכבד.

רוז נפטרה ללא ילדים ואני היחידה שנקראת על שמה.

כילדה שמעתי על רוז מעט מאוד, אחד הדברים הבודדים שידעתי הוא שרוז ואחיותיה שרדו את השואה ביחד.

בשנים האחרונות התחלתי להתעניין ברוז ולשאול שאלות עליה כדי שאוכל להבין מי היא באמת הייתה.

יצרתי תבליטים של גבס שבהם הטבעתי ורדים כמצבת זיכרון לרוז.

גבישי הגבס מסמלים את כל חלקי הסיפור של רוז שבשנים האחרונות אני מנסה להשיג ולחבר כדי לקבל את התמונה השלמה של מי היא באמת הייתה.

דילוג לתוכן