הגוף שלי הוא שדה ולא בית קברות

“חסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב ונעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, בשביל צרכיו והנאותיו״.

(חזון הצמחונות והשלום, הרב קוק)

בעבודתי בחרתי לבקר את הרג בעלי החיים לצורך תאוות האכילה.

כפי שאמר הרב קוק בדבריו, בני האדם אינם זקוקים לאכילת חיות לצורך קיום.

כדי להכניס אתכם אל עולמי האישי, בחרתי בציור “הגוף שלי״ כדי לייצג את הרעיון הזה.

אני מזמינה אתכם להעביר הלאה את המסר: אכילת הבשר אינה מעשה טבעי ומוסרי בקרב בני האדם, אלא רק תאווה חולפת.

דילוג לתוכן