You are beautiful

בעבודתי בחרתי לעסוק בנושא הדימוי האישי. בחרתי לקחת את בובות ה”ברבי” המוצגות כ”אידיאל היופי”, להציג אותן

על מסלול דוגמנות ולשנות את משמעותן ע”י הוספת שעווה – שהיא אחד החומרים השמנוניים ביותר.

רציתי לבטא את הרעיון שאין זה משנה אם האדם רזה או שמן, רחב או צר, גבוה או נמוך, אלא משנה האופן בו הוא

תופס את עצמו וחי עם גופו.

דילוג לתוכן