SafeBar

בחרנו בנושא שתיית אלכוהול במסיבות.

שאלת החקר: איך אפשר לגרום לנוער בגילאי 12-18 שנמצאים במסיבה לשתות אלכוהול בלי לסכן את עצמם?

הפתרון שבחרנו הוא רעיון הבר הבטיחותי. המשתתפים מקבלים כרטיסיית ניקובים וכך הבר מן שולט בכמות השתיה שלהם באותו ערב. כמו כן יש אחראיים שמוודאים שהשתיה לא מוגזמת ושהכל תחת שליטה, גם ביציאה מהבר. עיצבנו בלוגו צורה של גביע בתוך בית המגן עליו. בנוסף, עיצבנו פוסטרים, פלאיירים, כרטיסיות ניקוב ואריזת מתנה למשתתפים.

דילוג לתוכן