Mind Palace

בחרתי לעסוק בדמיון וביצירתיות בצד הפחות נעים שלהם.

מקומות בהם האדם מתמכר אליהם, נשאב פנימה עד שהוא מאבד את העניין במציאות הקיימת.

אני מתארת בעבודתי את ארצות הדמיון שלי, נוף שעובר שינוי מאור לחושך, משלם לשבור ומחיים למוות.

אני מושפעת מציוריו של סלוודור דאלי ומספרו של סטיבן קינג “סיפורה של ליסי״ בתארו שם את “שפלת הירח״.

דילוג לתוכן