“Made in China“

העבודה שלי עוסקת בערעור מעמדם של יצירות האמנות בעולם התעשייתי והמודרני.

כיום, יצירות אמנות איבדו את ערכן הכספי, את ייחודן ואת מעמדן.

את יצירות האמנות המפורסמות ציירתי על נעליים מכיוון שהן דבר נמוך, קרוב לרצפה, קל להשגה ומתחלף.

האמנות הפכה לדבר המוני ותעשייתי שניתן להדפיס על כל דבר (אפילו נעליים), ונמכרת בזול בכל העולם.

שם היצירה “Made in China” מייצג את התעשייה הזולה וההמונית שמופצת היום בעולם

דילוג לתוכן