“Kei” אני

בחרתי לגעת בנושא הזהות שלי. עליתי מצפון מזרח הודו בגיל חמש, ולמרות שהייתי בהודו מעט שנים, הילדות והתרבות היו מאוד משמעותיות עבורי וממשיכות ללוות את חיי גם עכשיו. זה בא לידי ביטוי בבד שתמיד נמצא איתי, בזיכרונות משם, בשם שלי – שקיבלתי לפי המסורת, ובחוויה השונה כשהגעתי לארץ. מה שבונה אותי הוא קודם כל ההבנה מהיכן הגעתי.

דילוג לתוכן