Just a Dream

בחרתי לעסוק בחלומות שחלמתי. כל יצירה מתמקדת בחלום אחד וברגש דומיננטי אחד שזכור לי מהחלום.

אני מרגישה שהחלומות שלי מבטאים רגשות, פחדים ואירועים שאני חווה בחיי היומיום.

בחרתי לעסוק באמנות סוריאליסטית שנוצרה בעקבות חקר חלומות ותת-מודע.

הרגשתי שסוריאליזם נותן לי את האפשרות לבטא את חלומותיי בצורה הטובה ביותר.

כל אחת מהיצירות משקפת פחד או קושי שאני “סוחבת” איתי בשנים האחרונות.

דילוג לתוכן