Identical Individual

להיות תאומה זהה, זאת לא מציאות קלה. נוטים לא לראות אותי כאינדיבידואל ואת אחותי עדי כאינדבידואל, אפילו מערבבים את השמות שלנו יחד. קוראים לנו עדיונועה, התאומות, או האחיות קוסובסקי. זה אף פעם לא עדי…. ונועה….. אם עושים את המאמץ כדי להכיר אותנו, רואים שאנחנו שני אנשים שונים וייחודים למרות שאנחנו דומות. צריך לשנות את הפרספקטיבה וזווית הראייה על מנת לראות את הייחודיות שיש לכל אחת,  ולא רק לראות את מה שנוח וקופץ לעין- מה שזהה ודומה.