FAME

בפרויקט שלי בחרתי לדבר על היחס של החברה למפורסמים.

הציורים הם גדולים, כדי להדגיש את ההאדרה והעוצמה שהחברה מעניקה למפורסמים, בדרך כלל ללא סיבה מוצדקת.

בעבודתי שילבתי בין דיוקנאות של מפורסמים ודיוקנאות של בנות מחיי היומיום שלי.

השתמשתי בפחם ויצרתי ניגוד חזק בין אור לצל בכל הדיוקנאות.

בכל ציור יש רק חצי אחד שצוייר בפירוט, ואילו החצי השני לא, מכיוון שלכל מפורסם ישנה תדמית ציבורית – נראה כאילו כל אחד יודע עליהם הכול, אבל הצד החשוף לציבור הוא רק הצד שהמפורסם בוחר להראות.

דילוג לתוכן