תנו להשתגע

החברה מכתיבה לכל אדם מהו צריך להיות., מאפיינת את אופיו ,ממסגרת אותו לתבניות ו”מוחקת” במפגש וברושם הראשוני את האפשרות של האדם להיות הוא עצמו. אני חשה שאין הסתכלות על העושר והצבעוניות האין סופית שיש בכל אדם. תנו לי להיות באופן הפרוע שלי, באופן המשוחרר מהגדרות, תנו לרחף בין המשאלות שלנו להיות אנו, תנו פשוט להיות משוגעים, מחוסרים במעצורים שלא מוגבלים במסגרת שאיפות שמכתיבה לנו החברה.
במהלך העבודה יצרתי שתי דיקנאות