שקד

יצאתי למסע בעקבות שמי.

בעבודה אחת יצרתי עץ שקד עשוי מחוטי ברזל וחרוזים. בעבודה נוספת יצרתי את מטה אהרון העשוי עץ שקד, המוזכר בפרשת קרח הנקראת בשבת שבה נולדתי. בעבודה אחרת פיסלתי את המשקפיים של סבתי, מינדל שעל שמה אני קרויה. בעבודה אחת יצרתי מעין נזר בית המקדש, אף הוא עשוי מחוטי נחושת וחרוזים. זוהי פעולה עמלנית שדורשת שקידה, כשם שביהמ”ק ייבנה מתוך עמל – שקידה. בעבודה המסכמת למעשה יצרתי טביעת אצבע שלי מחוטי נחושת על גבי זכוכית על גבי טקסט ממגילת רות. שקד בת רות נעמי, כך אני מציגה את עצמי בזכות עצמי אך מחוברת מאוד לשורשים ולמקורות שלי.

דילוג לתוכן