שלם מהשברים

הפרויקט שלי הוא מחקר אישי על המקום בו אני נמצאת ביחס לגירושין של הוריי שהתרחשו לפניי חמש שנים.

אירוע זה היה משבר עבורי, ערער את יציבותי והביא אותי להתמודדות עם מציאות חדשה, לא מוכרת ומנוכרת.

בתהליך היצירה, הגעתי להבנה שהמקום שלי היום הוא שונה.

אני היום בצמיחה ובאמונה שהדברים קרו לי בהשגחה פרטית ויצרו את מי שאני.

עבודת הפסיפס, מתארת את מקומי כיום, שברים היוצרים דבר שלם.

דילוג לתוכן