שימו לב אל הנשמה

להבין שיש שמים בארץ, להבין שיש לנו נשמה, שיש ה’, בתוכנו. לראות לעומק , לראות באמת כל דבר כמו שהוא פשוט, לראות את האינסוף. לפתוח את הלב אל היופי, להסתכל באדמה ולראות את השמים, לגלות שכינה במציאות. לראות את הנשמה שמתחת לכל הכיסויים, את כל המרחבים שאפשר לגדול אליהם.