שחיקה

שחיקה פסיכולוגית מוגדרת כתשישות ארוכת טווח. בחרתי בנושא היות ותחושות אלה מוכרות לי מחיי היום יום שלי בתקופה האחרונה.

באמצעות ציורים על קרטונים ופסלים מגבס ניסיתי להעביר את תחושת השחיקה.

עייפות הקרטונים, יחד עם תמונות האנשים והדימויים השחוקים וכמובן גם טקסטורות הגבס

היוצרות חלל שבעיניי משרה תחושה נעימה מראים גם את היופי הקיים בשחיקה.

דילוג לתוכן