רחל

כשהמחשבה תהיה נתונה תמיד לכלל האדם והעולם.
שם תתבסס גם הפרטיות בצורתה הראויה.
כשמיטה לנשמה.
לתת לקב”ה לחרוש בשדה שלי.
לעזור לי עם המרחבים הגדולים שדרש ממני לדרוש מעצמי.
אבל לפעמים זה גדול מידי, מלחיץ.
והפחד שמשתק, מקטין את הנבואות.
שמחה מאוד בטוב.
בזכות להיות.