קשורה

מנסה להתרחק ולברוח מהעבר, אך זה גם מה שעושה אותי למה שאני עכשיו.

חבל שכובל מהעבר, לעתים הוא חבל הצלה, קשר וחיבור.

הולכת על חבל דק ונזהרת שלא ליפול, שלא למעוד,

רוצה למצוא את האיזון והדיוק בין מה שטוב לי וקשור אליי אותי, חונק, לא מתאים לי ואפשר לשחרר.

מוצאת את הנתיב שלי, שנכון בשבילי.

דילוג לתוכן