קול דודי דופק

לפני פחות משנה עברנו, כעם וכיחידים, תקופה מורכבת וקשה של חטיפת שלושת הנערים ומבצע “צוק איתן”.

זו הייתה תקופה מלאה בכאב, אך מצד שני תקופה של התרוממות רוח בעם ישראל.

באופן טבעי כשאדם חווה חוויות כאלו הוא שואל “למה?”

הרב סולובייצ’יק אומר במאמרו: “קול דודי דופק” כי “תעודתו של האדם בעולמו עפ”י היהדות היא להפוך גורל ליעוד”.

על האדם לראות במה שקורה לו נקישה של הקב”ה על דלתו על מנת לעורר אותו.

התמונות בהן מצויירים שערים מבטאות דפיקות שעוד לא ננקשו על דלתנו.

את הדפיקות האלה עוד ידפוק הקב”ה על דלתנו בעתיד ועלינו לשים לב שלא להחמיץ אותן.

דילוג לתוכן