קול דודי דופק

ההשראה ליצירה באה ממאמרו המפורסם של הרב סולובייצ’יק זצ”ל “קול דודי דופק”.

היצירה מורכבת מדלת עץ, עליה עיצבתי דמויות ואירועים המתארים את דפיקות הקב”ה על דלתנו.

הילד בפינה הימנית התחתונה מסמל את זוועות השואה ואת התקופה בה החלו הדפיקות.

משמאל לילד מתנוסס “דגל הדיו” המסמל ביצירתי את ניצחון עם ישראל במלחמת העצמאות, שמבחינת הרב מהווה “דפיקת הדוד שנשמעה בשדה הקרב”.

אניית העולים מסמלת דפיקה מתמשכת של עליית יהודים לארץ ישראל.

גם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המיוצגת בעבודתי בדמותו של בן גוריון, מסמלת בעיניי הרב הזדמנות שאסור להחמיצה.

ביצירתי ביקשתי לעורר לקול הקורא של הקב”ה המתדפק על דלתנו.

דילוג לתוכן