צמחיים

מכוון העיצוב

הגדרת הבעיה: ילדים המאושפזים במחלקות שיקום נמצאים זמן רב
ללא תעסוקה ואינם מבינים את התהליך הרפואי שהם עוברים
קהל יעד: ילדים המאושפזים במחלקות שיקום
יעדים ומטרות: להראות לילדים החולים את הדמיון שיש בין התפתחות
וגדילת הצמח לצד ההתפתחות וההתקדמות לעבר ההחלמה ועל ידי
כך לגרום להם לשתף פעולה עם הטיפול הרפואי.
חזון: שילדים יראו את החשיבות של טיפוח הצמח כדי שיגדל ומתוך כך
יבינו שבשביל ההחלמה שלהם צריך גם טיפוח והתמדה

דילוג לתוכן