פרשת חטופי ילדי תימן, מזרח והבלקן

‘על כנפי נשרים’ כך כונה מבצע העלאתם של יהודי תימן.

יצירה זו מבוססת על אגדת הילדים המופרכת אודות החסידה הנושאת במקורה תינוק.

קישרתי בין החסידה הענוגה שמביאה תינוק, לבין הנשר הדורס שחוטף תינוק.

חטיפת הילדים על-ידי הממסד פגעה באכזריותה ביהודי תימן כחטיפת הנשר את טרפו.

דילוג לתוכן