פנים חוץ פנים

אני מוצאת את עצמי לא מעט בקונפליקט פנימי בין המקום של החברה לבין המקום של הבית בעולם שלי.

לפעמים אני מרגישה שהם בהכרח באים אחד על חשבון השני, ולעיתים אני חושבת ההפך.

אני מחפשת את המינון הנכון בין הבית והחוץ, בין משפחה וחברה, וזהו

עניין שמעסיק אותי.

בתהליך הפרויקט התגבשה אצלי תובנה חשובה והיא, שהבית הוא הבסיס והוא מקור הכוחות אשר באים לידי ביטוי בחוץ.

דווקא העוצמה של הקשר המשפחתי, יש בכוחה

להוסיף לקשרים החברתיים.

דילוג לתוכן