פנים אל מול פנים

כל מעגל אליו אני שייכת מוצא בי שירה אחרת וגורם לי לבוא לידי ביטוי באופן אחר.

בכל מעגל אליו אני שייכת, אני מרגישה שמכירים אותי אחרת.

האם אני מצליחה לדעת מי זאת אני – שירה?

הפנים השונים מייצגים אותי והידיים מייצגות את פעולת המעגלים השונים עליי.

דילוג לתוכן