עמיה – גיור באהבה

הפרויקט עוסק בתהליך הגיור.

שאלת החקר- כיצד ניתן לעזור למתגיירים לעבור תהליך גיור בצורה משמעותית ומחברת?

הפתרון- ארגון בשם “עמיה” שנותן מעטפת רוחנית ונפשית למתגיירים בשלב של תהליך הגיור,

במטרה לחבר אותם ליהדות מתוך אהבה, ולתת להם את הידע הדרוש ובעיקר תחושת שייכות ובית.

דילוג לתוכן