על חומר ורוח –”שיר השירים”

בחמש המגילות בולט רעיון השילוב בין החומר לרוח, מצד אחד הן מביעות רעיון רוחני ונשגב ומלמדות כיצד לטפס במדרגות הרוח, ומצד שני, הסיפורים במגילות אנושיים ו”ארציים”.

שני הצדדים משלימים זה את זה. מהות חיינו היא קידוש החומר.

הקב”ה ברא אותנו בעולם גשמי, אך תפקידנו הוא לא להיסחף אחרי הבלי העולם הזה אלא לרומם את החומר למדרגות גבוהות של רוחניות וקדושה.

עבודה זו, היא ממגילת “שיר השירים” שהיא אחת מתוך סדרה של כל המגילות: מגילת קהלת, מגילת אסתר, מגילת רות ומגילת איכה.

דילוג לתוכן