עונג

הזית בשבילי הוא פרי מנחם ומוכר שקשור בקשר הדוק עם ארץ ישראל.

בעבודה בחרתי להציג זית בודד בתור פסל חשוב העומד בפני עצמו, כמו פרוטומה על עמוד תצוגה. הרעיון הוא להציג דבר פשוט ויומיומי בתור דבר מוערך וחשוב שראוי להתמקד בו, לשים לב ליופי, למורכבות שבו.

הזית שפיסלתי הוא שילוב של טבע ושל יצירה אנושית. הוא בריאה טבעית, ובצורה שבה בחרתי להציג אותו, הוא עבר עיבוד תעשייתי של שימור וגילעון.

דילוג לתוכן