עומק

עומק

היצירות שלי עוסקות במושג עומק.

יש בהן יחסים מורכבים וסותרים בין מושג זה והים, שלדעתי מבטא אותו.

בציוריי ציירתי רק את שטח הפנים שלי הים, אולם, אני מראה למתבונן כיצד זהו שטח פנים המגלה רק מעט מהעומק של התופעה רחבת הידיים הזו, ים. הים הוא רב תהפוכות: סוער, ורגוע, רחוק וקרוב, עמוק ושטחי, שוקק חי ומדברי. תכונות קסומות אלה הופכות אותו לנושא המצויר שוב ושוב בתמונותיהם של איוואן איווזוסקי. וויליאם טרנר.

בציורי עקבתי אחר יצירתם של איוואן וטרנר ובו ניסיתי להבליט את המסתורין של הים ואת עוצמתו המגמדת את חיי האדם והמאיימת לסחוף אותו אל קרבה.

הים בציורים מבטא את תחושת אין האונים והחרדה מול מסתרי הים.