עבודת ה’ / עבודה בעיניים

בעבודתי יצקתי בבטון סדרה של תנועות ידיים אשר מייצגות ברכות וקללות, פעולות של ברכה וקדושה וגם פעולות של התרסה וחיפוש.

לרוב, תנועות הידיים מבטאות את העולם הפנימי אבל לפעמים יוצרות זיוף ועבודה בעיניים כך למשל הפרדת האצבעות בברכת כוהנים והצמדתן לייחול בחמסה, וכך גם הכיפה האחוזה ביד המייצגת חיפוש של זהות.

את יציקות הידיים בחרתי לעצב בדומה לאצבעות של ספר תורה כדי לתת להם את ההקשר הרוחני הדתי בתור תשמישי קדושה.

דילוג לתוכן