ספירלת הדמיונות

עולם החלומות הוא עולם בפני עצמו, אליו בורח כל אדם בשנתו – מרצונו או שלא מרצונו.

האדם אוגר במוחו במשך היום הרהורים וחומר למחשבה, ובלילה הם מתחברים לעולם עצום וגדול.

עולם החלומות מבטא את עולמו הפנימי של כל אחד מאתנו.

דרוש אומץ רב להראות את החלומות שלך לאדם אחר ולתת לו להיכנס אל עולמך הפנימי והנסתר ביותר.

דילוג לתוכן