סיפור בקפה

עבודתי מתארת סיטואציות שאדם עלול למצוא עצמו בתוכן. הסיטואציות מתוארות על ידי דימויים שונים של כתמי קפה על גבי ניירות. הכלי אומנם אינו נראה ביצירה אולם נוכחותו מורגשת, ומערכות הכלים השונות שהשאירו חותמן מספרות את הסיפור שאיננו רואים.

בכל הנחה של הכלים ניסיתי לדמיין כיצד נראית הסיטואציה ואז לספר אותה על ידי מערכת הכלים, ה’שפריצים’, הכתמים העדינים וכו’..

דילוג לתוכן