סימני קדושה

הידיים ביהדות הן מוטיב משמעותי בעל סמליות רבה.

בעבודה רואים מצבים בהם אדם שומר תורה ומצוות משתמש בידיים לצורך קיום המצוות.

היד היא בעצם החיבור בין המעשי והפיזי לבין ההיבט הרוחני הבא לידי ביטוי בכל אחת מן המצוות.

דילוג לתוכן