סבאל’ה לוחם

הפרויקט שלנו עוסק בחיילים מבית חרדי אשר עקב גיוסם לצה”ל בני משפחתם ניתקו איתם קשר.

שאלת החקר שלנו היא:

כיצד נוכל להקל על ההתמודדות של חיילים חרדים שבעקבות הגיוס התנתקו מביתם ומשפחתם?

חשבנו על השילוב שלהם עם סבים יוצאי צבא – סבים גמלאים שיש להם הרבה זמן חופשי ולא הרבה דברים
לעשות, שיוכלו לשתף אותם מניסיונם האישי ולעודד אותם ברגעי קושי, ובנוסף יוכלו להעניק להם אהבה וחום כמו סבא
אמיתי ולהיות שם בשבילם.

דילוג לתוכן