נרקב או נרקם / רקמה על עלים

היצירה שלי משקפת דיאלוג בין החולף לנצחי. אספתי עלים שטבעם לצמוח ולגדול ולבסוף לנשור, להתכלות ולחלוף מן העולם.

ניסיתי לשמר אותם לנצח בשלב חיותם, רגע לפני ההתבלות וההתכלות.

ברגע הזה, הוספתי לכל עלה רקמה שהופכת את העלה הסתמי למיוחד, מבדילה אותו מהאחרים, ומטביעה עליו מעין ממד נצחי.

גם האדם, כמו העלה, זמני וחולף אך הוא שואף להתקיים לנצח על ידי השארת חותם אישי וייחודי משלו,

מעין תוצר של רקמת חיים אישית בתוך רקמת החיים האנושית האינסופית.

דילוג לתוכן