נפגש בישראל – חיבורים שנותנים כוח

בפרויקט החלטנו לעסוק בחיבור בין ילדים עולים חדשים לבין ילדים שנולדו בארץ,

במטרה להקל על קשיי הקליטה שיש לילדים העולים.

ולכן הצענו יוזמה של חיבורים בין ילדים-

מערך של מפגשים שיעשירו את שני הצדדים,

ובעיקר הילדים העולים ירכשו חברים חדשים בישראל ויחזקו את בטחונם העצמי.

בעיצוב לתערוכה התמקדנו בנושא של מפגש אחד: מאכלים מבית-

בו כל ילד עולה מביא אוכל מיוחד מהארץ שלו במטרה ליצור הכרות אישית ומחברת.

דילוג לתוכן