נחדש את שמך

“החדש התקדש והישן התחדש” הסיסמה שטבע הרב קוק היא כותרת למאמר שבו מבאר הרב כיצד צריכה להיות התיחסותנו לחידושים בתורה.

רק כאשר ישתלב הישן עם החדש נהיה מסוגלים לבנות עולם שמכיל את המיטב

בשני העולמות. כאשר מסתכלים ביצירה מקדימה, נראים השערים מתמזגים ומשלימים זה את זה.

אך אם נתבונן מזווית אחרת, נראה שהם שערים נפרדים לא קשורים זה לזה.

זה רק עניין של תעתוע – אחיזת עיניים.

השער הצבעוני החדש, מקורו לא מן השער העתיק והוא עומד באוויר.

כמו כל השינוי שנעשה בהלכה שלא כדין וסופו להתבטל כי הוא אינו הדבר האמתי.

דילוג לתוכן