מרוכבים

האדם הוא אינו באופן מוחלט ‘טוב׳ או ‘רע׳. הוא מורכב. החלק המרכזי בפרויקט שלי הוא רישום באמצעות עיפרון לבן על דף שחור.

ציירתי שלוש דמויות מספרי פנטזיה וסרטי פנטזיה, שמייצגות את קיומה של

המורכבות הזו. השם שבחרתי לתת לפרויקט הוא ‘מרוכבים׳.

במתמטיקה, המספרים המרוכבים מתקבלים על ידי ‘המצאת׳ מספר שאינו ממשי ושילובו במספרים הממשיים, הרגילים.

רק כאשר בוחרים בזווית הסתכלות מסוימת, מתקיימים דברים שלא היינו רואים אלמלא הזווית המסוימת הזאת.

כמו כן, המילה ‘מרוכבים׳ מזכירה כמובן את

המילה ‘מורכבים׳, שהיא, לדעתי, תיאור של כל בני האדם.

דילוג לתוכן