מצתברים

הפרויקט שלנו עוסק בנושא קליטת עליה.

לאחר שערכנו מחקר ראינו שיש עמותות שעוזרות לעולים חדשים בדברים בירוקרטיים וטכניים בלבד ושאין מענה לצורך של העולים בצד התרבותי והחברתי למרות שהוא נצרך מאוד כאשר עוברים לגור במדינה שונה מאיפה שהיו גרים.

על מנת לענות על הצורך החברתי החלטנו שלכל משפחה שעולה לארץ תהיה משפחה מאמצת מישראל.

המשפחה הישראלית מעניקה למשפחה העולה ערכה מטעם מצתברים ובה עזרים לקליטה מהירה ומיטבית.

דילוג לתוכן