מסע אחר (תיעודי)

ישיבת אמי”ת כפר גנים פתח תקווה

בימוי, צילום, הפקה ועריכה :הראל גרינברגר, ישראל שרף, אוראל מרקוביץ, נתנאל פיש

 

קהל יעד:

נוער ומבוגרים

נושאים:

מסעות לפולין

שילוב בעלי מוגבלויות

האחר

ניתוח תוכן:

מסעות לפולין: אחת החוויות המשמעותיות לקראת סיום התיכון היא המסע לפולין שהחל כבר לפני עשרות שנים. אולם סרט זה מתאר מסע שהיה כנראה מהראשונים בו משולבים בעלי מוגבלויות. המסע מציף פחדים וקשיים אצל כל החווים אותו ויש מי שמתנגד למסעות, מסיבות מגוונות. ומאידך המסעות עוסקים בשאלת ההיסטוריה והזהות היהודית, ויוצרים חיבור משמעותי של המשתתפים, בינם לבין עצמם ועם זהותם.  משום כך בחר מנהל הישיבה שמקומם של בעלי המוגבלות לא ייקפח וגם הם יצטרפו למסע זה מתוך אמון ביכולתם לעמוד בקשיים. סרטים רבים, כולל סרטי גמר, הופקו על המסעות לפולין, אולם ייחודו של סרט זה הוא ברגישות שבו נטווית השתתפות הגיבור במסע ומתוך הדגשת החיבור של בעלי המוגבלות שנתפסו כחוליה החלשה ביותר בעיני הנאצים. עמידתה של הכיתה הספציפית הזו  במחנות מהווה מעין תשובה יהודית, ישראלית ואף אישית של כל אחד מהם שעבר את המסע.

שילוב בעלי מוגבלות: הסרט נפתח בכתובית “המפלה בין אדם לאדם, אינו אדם בעצמו”. במילים אלו מכוון הסרט לשני המעגלים הנדונים בו: מעגל בעלי המוגבלות, אותם ‘אחרים’ שראוי לשלבם, והמעגל הגדול יותר, העוסק בו באידיאולוגיה הנאצית שהפלתה בין בני אדם ורצחה אותם על שום שראתה בהם שונים ולפיכך נטע זר. זהו מעגל בתוך מעגל: בתוך המעגל היהודי ניצבים בעלי המוגבלות שהנאצים ראו בהם את החוליה החלשה ביותר. בחירת ראש הישיבה לשלבם במסע מהווה תיקון חברתי ואמירה ברורה כי הם חלק מהכלל וכי החברה אינה שלמה בלעדיהם.

שפה קולנועית: הסרט ‘עטוף’ בפס קול של גיבור המספר שמתאר את נקודת המבט שלו לגבי השתלבותו במסע. הוא מסביר מהי המגבלה שלו ואת החשיבות שביציאתו למסע. קומה נוספת זו, של קריינות, מוסיפה נדבך לשילוב האדם ה’אחר’ בתוך הכלל. לא חבריו מספרים עליו ועל יציאתו למסע, אלא זו היא נקודת מבטו שלו.

שאלות מנחות

  1. 1. בשנים האחרונות יש לא מעט ארגונים ומקומות המאפשרים לאדם שאינו מוגבל, לחוות את המציאות מתוך עיני ה’אחר’. כך התערוכה ‘נא לגעת’ או ‘דיאלוג בחשכה’ המאפשרים לאדם הרואה לחוות את נקודת מבטו של מי שאינו רואה. מהו הערך המוסף לדעתך, לכך שהסרט הוא מנקודת מבטו של הגיבור לקוי התקשורת?
  2. מדוע לדעתך מתרחשת ה’סליחה’ בתוך המסע? כיצד אפשר להשתמש בכוחות אלו גם בימי השגרה?

 

 

 

דילוג לתוכן