ממים עד נפש

בפרויקט בחרתי לתאר את התהליכים המתחוללים בנפש.

את ההשראה לעבודה קיבלתי מאיור בשם ׳plorar mars׳ של האמנית .Paula Bonet הפרויקט מאופיין בשני מוטיבים עיקריים: המים ודג הזהב.

המים הם ביטוי לסביבה העוטפת אותנו, לעתים עד כדי חנק. דג הזהב מבטא את התאוות שמלוות אותנו בחיים ואת הפיתויים.

דילוג לתוכן