מלאכת לב

לב פועם
מרגע הלידה
מזמן עבודה
לכל אדם בפנים,
בית מלאכה קטן
מנורה ולב
וכלים שהוא עומל לבנות,
כלים שלפעמים נשברים
או שצריכים שיגדילו אותם כפי הדרישה.
כל אדם
מסיר את קליפות הלב,
לפעמים בכוח
לפעמים בעדינות אין קץ
מפסל לו
מדייק
מלאכת לב.

בחרתי בנושא אישי, עבודת הנפש, הדיוק האישי של כל אחד, בבית מלאכה הפרטי שלו, להסיר קליפות ולהרגיש פנימה.
העבודה משלבת שימוש בטכניקות שונות כמו פיסול, יציקה, גריעה, עבודה בצבעי מים, וגם כתיבה מקורית שלי.

דילוג לתוכן