מלאכת יד

בחרתי ליצור מחומר פשוט ויומיומי- חוטים. החוטים מתקשרים בתודעה שלי לנשיות – לדורות הנשים שהיו תופרות וסורגות.

ביצירתי, החוטים עולים מדרגה מאמנות שימושית לאמנות לשם אמנות.

דימוי היד מתקשר אף הוא לנשיות, בעדינות שלה, בנתינה

ובעשייה.

עד עתה, הידיים הם אלה שרקמו את החוט, וכעת החוט רוקם את היד.

דילוג לתוכן