מי אני?/ יעל מצקביץ

בחרתי בנושא יהדות ומתוכו הגעתי לחשוב על איפה אני בתוך כל זה? מה הזהות הפנימית שלי? מי אני בתוך המכלול הנרחב יותר של העם היהודי? בחרתי בנושא כי חשוב לי לברר עם עצמי מי אני, להבין את השורשים את הזהות הכללית ומתוך זה ולדעת בדיוק מה אני רוצה להיות בתוך המכלול, ומה הזהות האישית יותר שלי מעבר ליהודיה.

בעבודות שלי רציתי להביע שהקיום שלי נעוץ במעמד מתן התורה, בעצם החיבור שלי לעם היהודי, את החיבור הפרטי שלי ליהדות, לעם, לתורה, את החיפוש של הדרך שלי ואת הזהות הפנימית שלי, ואת ההעלם שקיים אצלי לפעמים.

דילוג לתוכן