מורשת/ נעם רבי

נושא ‘המשפחה’ בו בחרתי לעבודת הגמר הלך ונרקם בימי הקורונה.

השהייה ארוכת הטווח עם משפחתי הקרובה לעומת הניתוק והמרחק מהמשפחה הרחבה, חידדו שניהם את הקשר המשפחתי וחשיבותו.

בחרתי תמונה שלא השאירה אותי אדישה ואני מאמינה שגם באחרים היא תיגע.

תמונה של אנשים יקרים לי- סבי, אביו וסבו שאותם לא זיכיתי להכיר.

בחרתי לצייר בשחור-לבן, גוונים שמבטאים באותנטיות את התקופה, הפשטות והקשר העוצמתי.

תוך כדי ציור, בו אבא מחזיק חומש ומלמד את בנו הפעוט תורה, גילית שאני גאה במשפחה ממנה הגעתי- משפחה שורשית, ערכית, שמקיימת פשוטו כמשמעו את הפסוק שעם ישראל אומר כל

יום, מדורי דורות “ושננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך…” ומכאן גם בחרתי בשם- מורשת.

 

 

דילוג לתוכן