מורכבות האדם

מחשבה, מילה, חוויה, מזון רוחני וגשמי, יוצרים לפנינו את פאר היצירה – האדם.

אישיות האדם נבנית ומתפתחת במהלך החיים, בעקבות אירועים, אמירות, מחשבות וחומרי גלם המקיפים אותה.

עבודתי עוסקת באותם מקורות המעצבים את האישיותו ומשפיעים על התנהגותו, על עתידו ועל אופיו של האדם.

דילוג לתוכן