מורכבות האדם

מחשבה, מילה, חוויה, מזון רוחני וגשמי, יוצרים לפנינו את פאר היצירה – האדם.

אישיות האדם נבנית ומתפתחת במהלך החיים, בעקבות אירועים, אמירות, מחשבות וחומרי גלם המקיפים אותה.

עבודתי עוסקת באותם מקורות המעצבים את האישיותו ומשפיעים על התנהגותו, על עתידו ועל אופיו של האדם.