מורה דרך

פרשת חייו של דוד המלך רצופה ניסיונות, מאבקים ומכשולים, שיכול להם, ומכוחם התעלה למרום פסגת האדם.

כחוט שני עוברות במסכת חייו מידותיו, בהן היה לסמל ולדוגמה.

דוד, אשר נהג תמיד בצניעות וענווה, ביושר ובטוהר לבב, למרות הניסיונות הקשים בהם התנסה, מהווה מקור השראה עבורי, המעשיר אותי

הן בתחום האמנות והן בתחום האישי.

דילוג לתוכן