מודרניזציה

עבודתי עוסקת בתהליך המודרניזציה והשינוי שעברו בני העדה האתיופית בעניין הלבוש המסורתי.

בין תמונה לתמונה רואים את השינוי מהלבוש המסורתי והעתיק ללבוש המודרני.

אך באירועים חשובים העדה עדיין שומרת על המסורת שלה,

וזה בא לידי ביטוי בתמונה בה האישה לובשת בחתונה שלה בגד מסורתי בשם קבה.

דילוג לתוכן