מהעולם ועד העולם

הפרויקט עוסק בעולם הזה ובעולם הבא, בגופו של האדם ובנשמתו.

בפרויקט מוצגת דמות אדם התלויה בין שתי מסרגות כאשר כל אחת מהן מייצגת עולם אחר.

האחת מייצגת את העולם הזה ואילו השני מייצגת את העולם הבא.

הדמות נסרגה באמצעות שני סוגים של חוטים, האחד, חוט ברזל.

שסרוג על חלקה התחתון של הדמות, חוט הברזל מייצג את הגוף

ואת הכוח שמרגיש האדם שיש בידו בעולם הזה, הכוח שהוא בונה את חייו ומתכנן את צעדיו.

הסריגה בשרשרת מייצגת את בניית החיים ואת הקשר בין העולם

הזה והעולם הבא.

החוט השני הוא חוט רקמה לבן, המייצג את נשמתו של האדם, נשמה רכה וטהורה אך כמו הצבע הלבן גם היא יכולה “להתלכלך״

מתענוגות העולם הזה.

המסרגות נעוצות באדמה על מנת להדגיש את הנאמרבספרבראשיתג,יט:“ִּכִּי עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשׁוּב״.

דילוג לתוכן